Plastová jímka

Popis                                                                                        Ceny (v PDF)

Plastová jímka z PP je vyrobena jako vodotěsná svařovaná nádrž z desek 15 – 20 mm. Ve stropu nádrže je vstupní šachtička pro osazení typového ocelového nebo litinového poklopu. Pro přívodní potrubí je v jímce osazeno hrdlo s otvorem dle požadovaného profilu potrubí. Jímku je možno dodat pro osazení pod úroveň terénu. Nádrž je možno doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku objednatele.

Použití

Nádrž je možno použít jako jímku na dešťovou, užitkovou a odpadní vodu, na chladící vody apod. Nesmí být použita pro jímání a skladování kapalin ohrožujících životní prostředí.

Technické parametry

Rozměry:  A x B x C .......dle požadavku odběratele
Max. rozměry: 3000 x 1500 x 1500 mm - tj.max. 6 m3
Vstupní šachtička a x b x c, obvykle 600 x 600 x 250 mm  
Hrdlo pro přívodní potrubí dle požadavku, obvykle pro DN 100-150  
Další příslušenství Dle požadavku poklop 600/600 + další dle požadavku


Výhody

  • kompaktní provedení
  • jednoduchá instalace
  • zaručená vodotěsnost
  • vysoká životnost

Doklady

Na výrobek je vydáno Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. K výrobku je dodávána Technická dokumentace. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti a Záruční list.

Osazení

Po vykopání jámy se plastová jímka do vodorovné polohy na podkladní beton. Při postupném napouštění šachty vodou a případném rozepření stěn se provádí obetonování nádrže sušší směsí s malým obsahem cementu (smíšený zhutněný zásyp). Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta, příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny jímky jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Jímka v provední k osazení pod hladinu spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřena lištami i na vnější straně dna. Požadavek na únosnost stropu se zajistí položením PZD desek (příp. RZP překladů nebo monolit. žb desky) na obetonování. Do věnce obetonování vstupní šachtičky se osadí rám poklopu, poklop se vyplní betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu.

Osazení

Jímka o rozměrech AxBxC 

Cena

Plastová jímka

Plastová jímka 

osazená v zemi

Objem 
1-6m3

Max. rozměry
3000x1500x1500mm

dle kalkulace

 dle kalkulace

<< objednávka on line

<<  zpět na celý katalog

   Navigace na www stránkách:

 o  Atesty  o  Ceny  o  Dodací podmínky  o  Objednávky  Vodotěsnost  o  Záruka

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA