Odlučovače lehkých kapalin - obecně - popis

Pro odlučovače lehkých kapalin platí evropské normy EN 858. V normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu - dříve ropných látek).  

Odlučovače lehkých kapalin výrobce SEKOPROJEKT:

                       

 

               

 

       

 

 

                       

 

       

 

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin

- část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů)

- část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů)                                                  ... pro objednání klikni na ČNI-

ČSN EN 858-2 v jednotlivých článcích uvádí:

1. Předmět normy

Norma je určena pro odlučovače používané pro odlučování lehkých kapalin (např. oleje a benzinu - dříve ropných látek) z odpadních vod. Tyto lehké kapaliny nesmí být ve vodě ve formě stabilních emulzí a roztoků.

2. Normativní odkazy

Pro projektování odlučovačů se postupuje podle této normy a podle norem EN 752-2 a 752-4 "Venkovní kanalizace" a ČSN 75 6101 (např. čl. 5.3.4 stanovení průtoku a odtoku z ploch)

3. Termíny a definice   

 

 

 

 

Platí termíny a definice podle EN 858-1 a 3.1 vhodný čistící prostředek - prostředek s deklarovanou deemulgační schopností (tvoří s LK a vodou nestabilní emulzi, která se v odlučovači rychle rozpadá)

4. Stanovení druhu a velikosti odlučovacího zařízení

V odstavcích 4.1 - 4.4 je popsáno k jakým účelům se používají odlučovače L.K. jsou zde popsány části odluč. zařízení: lapák kalu, odlučovač třídy I nebo II, šachta na odběr vzorků. Použití odlučovačů s obtokem. Návrh velikosti odlučovače, resp. výpočet nátoku na odlučovač. V tab. 5 jsou požadavky na objem lapáků kalu - velikost kalového prostoru odlučovacího zařízení - která je stanovena v litrech jako 100, 200 a 300 násobek velikosti odlučovače NS 

5. Osazování

Zde jsou stanoveny podmínky pro osazování odlučovačů a napojení na kanalizační potrubí

6. Provoz, kontrola a údržba

Zásadní požadavky na kontrolu a údržbu odlučovačů, která se musí provádět minimálně jednou za 6 měsíců. Nově je zaveden požadavek na pravidelné generální technické kontroly nejméně jednou za 5 let!....více zde

V informativních přílohách A a B jsou uvedeny:

Tabulka A.1

Součinitelé hustoty fd pro jednotlivé lehké kapaliny při použití různých sestav odlučovacích zařízení.

Tabulka B.1

Sestavy odlučovacích zařízení v závislosti na jakosti vod odtékajících z odlučovače

Tabulka B.2

Použití sestav odlučovacích zařízení v závislosti na charakteru čištěných vod a na způsobu vypouštění (do veřejné kanalizační stoky nebo do povrchových vod) - kdy v ČR jsou podmínky stanoveny též Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 

Odlučovače lehkých kapalin výrobce SEKOPROJEKT:

Sorpční vpust SOL-2/4  GSOL-2/4P(NS4)  GSOL-2/10(NS10)  GSOL-5/20(NS20) 

                     

 

              

 

       

 

 

                     

 

       

 

GSOL/10/50(NS50)   větší odlučovače     NS70   NS100  NS120   NS150  NS 200   NS 250

    Ceník, výkresy, výpočty a další dokumenty ke stažení ...klikni

Další důležité předpisy:

Důležité předpisy z oblasti čištění vod .... klikni zde!

Vodní zákon, nařízení vlády o vypouštění odpadních vod, normy EU pro odlučovače a lapáky, katalog odpadů a další předpisy pro navrhování, projektování a provoz LAPOLŮ - odlučovačů a lapáků - klikni na obrázek nebo nadpis nahoře! 

<<Odlučovače lehkých kapalin velikosti NS 4 až NS 50 ( 4 až 50 l/s) ... klikni zde>>

<<Odlučovače lehkých kapalin - sestavy NS 70 až NS 250 ( 70 až 250 l/s) klikni zde>>

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf    Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -      Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                Výpočty                 Ceník

 

Dokumenty        Předpisy             Objednávka         Čištění       Rejstřík

Dokumenty       Předpisy            Objednávka         Čištění            Rejstřík

   Navigace na www stránkách:

 o  Atesty  o  Ceny  o  Dodací podmínky  o  Objednávky  Vodotěsnost  o  Záruka

 

Cokoliv hledáte najdete zde v rejstříku -  Jakékoliv heslo nebo dotaz najdete ve jmenném rejstříku s přímými odkazy na www - ceník, dodací podmínky, odpady z lapolů, záruka a další od A po Z - klikni zde!
 
 
 
Soubory ke stažení:

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA