Náhradní filtrační náplně k SOL a GSOL

Produkty

Náhradní filtrační náplně

Náhradní filtrační náplně pro odlučovače ropných látek - sorpční filtry 

Filtr pro SOL-2 (starý typ sorpční vpustě)

1 filtrační komora
3 segmenty+2 plachetky
1.300,- vč.dopravy
Filtr pro SOL-2/4, GSOL-2/4, GSOL-2/10
1 filtrační komora
3 segmenty
1.200,- vč.dopravy
Filtr pro GSOL-5/20
2 filtrační komory
6 segmentů
2.400,- vč.dopravy
Filtr pro GSOL-10/50
4 filtrační komory
12 segmentů
4.800,- vč.dopravy

Voda je v odlučovačích ropných látek GSOL a sorpční vpusti SOL dočišťována na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent REO Fb. Každá filtrační komora obsahuje 3 segmenty. Filtrační segment je ušit z netkané textilie REO Fb a naplněn sorpční střiží REO Fb (dříve FIBROIL). Sorpční materiál je hydrofobní, tj. propouští a nepřijímá vodu a na povrchu jednotlivých vláken se zachytávají (sorbují) částečky NEL (nepolární extrahovatelné látky - dříve "ropné látky", dnes lehké kapaliny, resp. uhlovodíky C10-C40). Náhradní filtrační náplně - náhradní sorpční filtry - zasíláme na dobírku přepravní službou nebo vám je dodá firma, která bude čistit odlučovač:

 

 

 

 

 

 

H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf     Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 
Stránka 1/1
Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA