OTP-2 - odlučovač tuků plastový - dle EN 1825 lapák tuků

Popis                                                                                                       Ceny (v PDF)

Plastový odlučovač tuků - lapák tuku dle ČSN EN 1825-1 - je dodáván v "baleném" provedení, svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek.  Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky lapáku jsou 2 ocelové pozinkované vodotěsné poklopy pro betonovou výplň 600 x 900 mm viz též odstavec Poklopy (klikni)                                       Ceník (v PDF)

Použití

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapák vody z myček nádobí. Do lapáku tuku není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825). 

 Technické parametry

Typové označení
OTP-2
Velikost lapáku
NS 2
Rozměry odlučovače
(d x š x v)               1330x900x1015mm
Maximální průtok (kapacita)
2 l/s
Rozměr poklopu 
900x600x55 mm
Objem lapáku                                              
0,97 m3
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu
pro potr. PP 110 = DN 100
Objem kalového prostoru                                
 0,20 m3
Hmotnost kompletu
do 150 kg
Objem zachyceného tuku                                
0,08 m3
Výpočet velikosti lapáku a kalové jímky 
Tlouštka vrstvy tuku max.                               
80 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< výpočet a ověření velikosti lapáku NS a typu OTP

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.
 

Doklady

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapák tuku je navržen a posouzen dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE....více 

Obsluha

Lhůty a podmínky pro kontrolu a údržbu stanoví ČSN EN 1825-2, zejména v čl. 8. Podrobněji viz návrh Provozně manipulačního řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici...více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáku vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části odlučovače betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky, osadí se překlad, dobetonuje, osadí se ocelové rámy dvou vodotěsných poklopů 600 x 900 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny lapáku jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nabo vázání ocelové výztuže. Lapák v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna.  Odvětrání lapáku tuku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy lapáku. Před uvedením do provozu se lapák tuku naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti je lapák dodán bez poklopů, tyto dodá např. f. BDS a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni)

Výkresy lapáku

Výkres lapáku tuku OTP-1

Cena

Průtok Qmax

Velikost lapáku

 

TypSchéma
Ceny včetně dopravy
Ceny bez DPH

        2  l/s

NS 2 
 

OTP-2
vč. 2 poklopů do 3,5 t
28.000,-
se 2 poklopy do 15 t
30.000,-
bez poklopů
20.000,-

<< objednávka on line


Přejdi přímo na jiný lapák tuku ( ... klikni na typ)

OTP-1(NS 1)    OTP-0,5(NS0,5)   OTP-4(NS4)   OTP-7(NS7)   OTP-10(NS10)

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf    Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

   Navigace na www stránkách:

 o  Atesty  o  Ceny  Dodací podmínky  o  Objednávky  Vodotěsnost  o  Záruka

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA