OTP-14, 20 a 30 - odlučovač tuků plastový- dle EN 1825 lapák tuků

Popis                                                                                                        Ceny (v PDF)

Plastový odlučovač tuků - dle ČSN EN 1825 lapák tuků - je dodáván v "baleném" provedení, je svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Pro velikosti větší než NS 10 se lapáky vyrábí jako sestavy 2 nebo 3 ks lapáků.

OTP-14 ....2ks OTP-7    

OTP-20.....2ks OTP-10     

OTP-30....3 ks OTP-10                 Ceník (v PDF)

Použití

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapák vody z myček nádobí. Do lapáku není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825). 

 Technické parametry

Typové označení
OTP-14, 20, 30
Velikost lapáku
NS 14, NS 20 a NS 30
Rozměry sestavy lapáků
dle použitých lapáků
Maximální průtok (kapacita)
14 l/s, 20 l/s a 30 l/s
Rozměry poklopů 
900x600x55 mm
Objem lapáku                                                 
5,5 m3, 8,3 m3 a 12,5 m3
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu 
dle sestavy
Objem kalového prostoru                                
1,4m3, 2m3 a 3m3
Hmotnost kompletu
dle sestavy
Objem zachyceného tuku                                
0,56 m3, 0,8m3 a 1,2m3
Výpočet velikosti lapáku a kalové jímky 
Tlouštka vrstvy tuku max.                               
140 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< výpočet a ověření velikosti lapáku NS a typu OTP

Funkce

Voda je vedena do rozdělovací šachty (případně do rozdělovací kalové jímky), kde je rovnoměrně rozdělena do 2(3) potrubí vedených dále do jednotlivých lapáků, kde natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, zde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace a do spojné kanalizační šachty. 

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapáky tuků jsou navrženy a posouzeny dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K výrobkům je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE......více

Obsluha

Lhůty kontrol a údržby stanoví ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Podrobněji viz návrh Provozně manipulačního řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici...více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastové odlučovače (lapáky) osadí vedle sebe ( 2 resp. 3 ks lapáků )  do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáků vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části odlučovačů betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky, osadí se překlady, dobetonuje, osadí se ocelové rámy vodotěsných poklopů 600 x 900 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny lapáků jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nabo vázání ocelové výztuže. Lapáky v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna.  Odvětrání lapáku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy lapáku. Před uvedením do provozu se všechny nádrže lapáku tuku naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou lapáky dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. BDS a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni)

Cena

Průtok QmaxVelikost lapákuTypSchéma
Ceny včetně dopravy
Ceny bez DPH

    14 l/s 20 l/s  30 l/s


NS 14
NS20
NS 30

OTP-14
OTP-20
OTP-30
vč. 2 poklopů do 3,5 t
dle sestavy
se 2 poklopy do 15 t
dle sestavy 
bez poklopů
dle sestavy 

<< objednávka on line

Přejdi přímo na menší lapák tuku ( ... klikni na typ)

OTP-1(NS 1)    OTP-2(NS2)   OTP-4(NS4)   OTP-7(NS7)   OTP-10(NS10)

 

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf   Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy              Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Navigace na www stránkách:

 o  Atesty  o  Ceny  o  Dodací podmínky  o  Objednávky  Vodotěsnost  o  Záruka

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA