OTP-0,5 - odlučovač tuků plastový - dle EN 1825 lapák tuků

Popis                                                                                                   Ceny (v PDF)

Plastový odlučovač tuků ( dle EN 1825 lapák tuků) nejmenší velikosti je dodáván v "baleném" provedení, je svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky lapáku je ocelový pozinkovaný vodotěsný poklop pro betonovou výplň 600 x 600 mm viz též   .odkaz Poklopy  (klikni). Lapák je možno osadit mimo budovu i uvnitř budovy pod podlahou.                                 Ceník (v PDF)

Použití

Tento lapák tuku je pro nejmenší provozy, kde je malá produkce odpadních vod a též malé zatížení tuky. Pro drobné provozovny, stánky s občerstvením a další. Malé kuchyně do 20 jídel, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Pro běžné provozy kuchyní a další provozovny doporučujeme velikost lapáku NS 1 a větší.  Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapák vody z myček nádobí. Do lapáku není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825). 

 Technické parametry

Typové označení
OTP-0,5
Velikost lapáku
NS 0,5
Rozměry odlučovače
(d x š x v)                      600x600x790 mm
Maximální průtok (kapacita)
0,5 l/s
Rozměr poklopu 
600x600x55 mm
Objem lapáku                                                 
0,23 m3
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu
pro potr. PP 70 = DN 70
Objem kalového prostoru                                
 0,05 m3
Hmotnost kompletu
do 70 kg
Objem zachyceného tuku                                
0,02 m3
Výpočet velikosti lapáku a kalové jímky 
Tloušta vrstvy tuku max.                                 
70 mm

 

 

 

 

 

 << výpočet a ověření velikosti lapáku NS a typu OTP

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.
 

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapák tuku je navržen a posouzen dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K výrobku je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE....více 

Obsluha

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a  upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku součástí dodávky lapáku tuku...více zde 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáku vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části lapáku betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky a osadí ocelový rám vodotěsného poklopu 600 x 600 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Před uvedením do provozu se lapák naplní čistou vodou. Odvětrání lapáku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy odlučovače.  

Poklop

Poklop je ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t. Při požadavku na vyšší únosnost je lapák dodán bez poklopu, tento dodá např. f. BDS a to litinové s únosností až 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použije šachtový vstup s šachtovým litinovým poklopem....více o poklopech (klikni)

Výkresy lapáku

 Výkres OTP-0,5

Cena

 

Průtok Qmax

Velikost lapáku

 

TypSchéma
Ceny včetně dopravy
Ceny v Kč
bez DPH
včetně dopravy v ČR
 

       0,5 l/s

 

NS 0,5
 
 OTP-0,5
vč. poklopu do 3,5 t
12.000,-
 
bez poklopu
9.000,-

Přejdi přímo na větší lapák tuku ( ... klikni na typ)

OTP-1(NS 1)    OTP-2(NS2)   OTP-4(NS4)   OTP-7(NS7)   OTP-10(NS10)

 

 

H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf    Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                 Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA