Obecné požadavky a zásady - Lapáky tuků dle EN 1825

Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků - část 1 Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení (pro výrobu lapáků), část 2 Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů-lapáků tuku)     ...klikni na ČNI-normalizační institut pro objednání normy

<< kalkulátory výpočtu velikosti lapáku tuku pro kuchyně a masné provozy

ČSN EN 1825-2 Pro Lapáky tuků

Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluhu a údržbu (tj. pro projektování a provoz lapáků tuku) stanovuje požadavky :

  • Použití lapáků tuku  v čl. 4
  • Volba jmenovité velikosti lapáku označované jako NS v čl. 5 a 6

  • Podmínky osazení a připojení na kanalizaci, odvětrání potrubí v  čl. 7 
  • Umístění lapáku tuku je omezeno též v dokumentu:
    Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby... č. 137/2004 Sb., kde je uvedeno v § 5, odst. 2) ... Je-li v provozovně zřízen odlučovač tuků (lapol), musí být umístěn mimo prostory, kde se zachází s potravinami a produkty. ... pro dokument v .pdf klikni zde
  • Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu  v  čl. 8

  • Výpočet maximálního průtoku odpadních  vod - příloha A 

  • Příklady stanovení jmenovitého rozměru lapáků tuků NS - příloha C 

  • Doporučená opatření pro připojovací potrubí z hlediska zanášení tuky

V příloze C jsou tyto příklady:

Pozor!!
v ČSN EN 1825-2 jsou chybně uvedené příklady ... klikni!!!
v informativní příloze C jsou uvedeny příklady výpočtů lapáků tuků
z deseti příkladů je pouze polovina bez chyb, tedy pouze 4-5 z 10 příkladů je bez chyb! 

C.1    Výpočet podle počtu a druhů kuchyňských zařízení

se vzorovými příklady

1 Kuchyň kantýny, (správně)

2 Nemocniční kuchyně, (2 chyby)

3 Hotelová kuchyně, (chyba)

4 Restaurační kuchyně, (správně)

5 Malý provoz na zpracování masa (1 chyba, výsledek asi správně, kalový prostor asi správně?)

C.2    Výpočet podle druhu provozu

se vzorovými příklady vycházejícími z druhu provozu jeho kapacity a provozní doby. Příklad:

6 Závodní jídelna - výdejna (správně)

7 Kuchyně hotelové restaurace, (správně)

8 Restaurační kuchyně, (2 chyby)

9 Nemocniční kuchyně, (1 chyba, výsledek správně?)

10 Provoz na zpracování masa  (výsledek správně a buď zde nebo v příkladu 5 špatně spočítán kalový prostor)

Příklady i s komentářem a popisem chyb najdete zde 

Zde jsou kalkulátory na výpočet Qs a stanovení NS a určení typu OTP...klikni zde
 
Po určení velikosti lapáku tuku NS se navrhne typ lapáku:    
 

Orientační volba podle počtu jídel, resp. podle kg masných výrobků je nepřesná a vidíte, že má velký rozptyl! Pro návrh je vždy nutný výpočet NS podle normy!

Velikost lapáku tuku

Objem kalového prostoru 0,1xNS v [m3]

Typ lapáku tuku  ...klikni a přejdeš na stránku lapáků tuků OTP 
atypické použití pro nejmenší nenáročné provozy  NS 0,5  0,05  OTP-0,5 ...klikni 
průměrně 100, ale i 200 pro výdejnu jídel  NS 1  0,1  OTP-1  ...klikni 
průměrně 200, ale i 100 např. pro hotel nebo až 600 pro jídelny; např. 100kg masných výrobků/den  NS 2  0,2  OTP-2  ...klikni 
průměrně 400 ale i 1200 pro velkokuchyně;masné provozovny orientačně 250kg/den  NS 4  0,4  OTP-4  ...klikni 
prům. 700 ale i pouze 400 nebo až 2500 pro velkokuchyně nebo jídelny;masné provozovny 600kg/den  NS 7   0,7  OTP-7  ...klikni 
průměrně 1000 ale i 400 nebo až 4000 pro výdejny;masné provozovny až 1200kg/den  NS 10  1,0  OTP-10  ..klikni 

  

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf     Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                  Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA