Seznam firem - EKO služby

Firmy, které se zabývají čištěním LAPOLŮ včetně výměny filtrů a likvidace odpadů, vypracováním odpadového hospodářství, případně dalšími službami pro ochranu životního prostředí. V tabulce je přehled těchto firem včetně telefonů, faxů, e-mailů, www stránek a okruhu působnosti těchto firem:

Čištění odlučovačů a lapáků na Slovensku: Firma WASTE Transport Slovensko

FIRMA

web - klikni

Telefon Střediska
e-mail
Působnost v okruhu Čištění odlučovačů a jímek Aktuali- zace kontaktů 
Klikni na firmu
Klikni na e-mail a piš
OLK  LT  Jímky v roce 

SUEZ
Praha

800 102 000

Celá ČR
 info@sita.cz 

Celá ČR

X

X

X

+2017

A.P.E. Praha
739 004 493
Praha
info@ape.cz
Celá ČR
X X
X
+ 2017
BIO SYSTÉM
Plzeň
377 221 358
737 957 317

Plzeň
info@biosystem.cz
Celá ČR
X
X
X
+ 2017
DEKONTA
Praha
725 568 273
 Praha, Slaný
ehs@dekonta.cz
 Praha, Kraj Středočeský
 X      + 2018
EKOAQUA
Ostrava
596 617 196 Ostrava
info@ekoaquaplus.cz
do 80 km X X   X +2017
ARVO 
Vlašim
602 464 324
Zdislavice 
info@arvo.cz
X     +2017
EKOLEVEL
Plzeň
377 267 594
608 421 468
Plzeň
ekolevel.jirusova@tiscali.cz
Kraj Středočeský, Plzeňský, Karlovarský + Morava
X ?
X   X +2017
EKOSFERA
Ústí n. L
472 707 911 Ústí nad Labem
ekosfera@ekosfera.cz
Ústecký kraj X X    +2017
Marius Pedersen 
Hradec Králové
493 646 550 Hradec Králové
mphradec@mariuspedersen.cz
Celá ČR X X   X +2017
Kaiser servis
Blansko
547 213 000
800 888 248
Brno, Praha, Prostějov, Lužice
info@kaiserservis.cz
Celá ČR X X   X + 2017
KLIO
Praha
257 950 484
257 952 248
Praha, Střední Čechy, Západní Čechy
klio@klio.cz
Celá ČR X X   X + 2017
LADEO
Česká Lípa

604 228 961

487 520 174

Česká Lípa, Varnsdorf, Mladá Boleslav
ladeo@ladeo.cz
do 150 km X X   X +2017
MEGAWASTE Hodonín

518 352 028 Hodonín, Brno, Rohatec, Prostějov, Olomouc
megawaste@megawaste.cz
Celá ČR X X   X + 2017
MFK
Brno

547 216 669

602 720 531

Brno

kanal@mfk.cz

X X   X + 2017
PATOK
Hřivice (Louny)
415 696 143 Louny, Želénky u Duchcova, Hřivice
dispečink@patok.cz
Celá ČR X X   X + 2017
PROTE
Praha
233 310 377 Praha
prote@prote.cz
Celá ČR X    + 2017
PURUM
Praha
odpady@purum.cz
318 592 671

Praha a další místa v ČR
info@purum.cz

Celá ČR X X   X + 2017

Slovensko

Waste Transport

(Marius Pedersen)

Bratislava

376513774 

od Bratislavy

po Košice

wt@mariuspedersen.sk

 
Celé Slovensko

X

X

X

+2017

 

Legenda k tabulce:

OLK – Odlučovače lehkých kapalin (dříve: Odlučovače ropných látek)
LT   – Lapáky tuků ( dříve: Odlučovače tuků - pro kuchyně)
Jímky – jímky a žumpy na odp.vodu
X - provádí čištění zařízení a likvidaci odpadů

+ - aktualizace provedena v roce dle popisu

Pozn.: Údaje, které nebyly firmami aktualizovány jsou bez záruky. 

U těchto, případně i dalších firem si vyžádejte podmínky čištění lapolů, likvidace odpadů a nabídku dalších služeb. Další informace o EKO firmách, spalovnách či skládkách ve vašem regionu vám poskytne referát životního prostředí příslušného úřadu.

 

Lhůty čištění pro:

  • Odlučovače lehkých kapalin

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto: 
  1. Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  2. Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.
  3. Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.
  • Lapáky tuků

Podmínky pro provoz, kontrolu a údržbu lapáků tuků stanoví ČSN EN 1825-2 a to zejména v čl. 8:

  1. Lapáky tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů. 
  2. Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a na provozních zkušenostech.
  3. Kalové prostory a prostory pro odlučování tuků by se měly vyprazdňovat, čistit a napouštět opět čistou vodou nejméně jednou za měsíc, nejlépe však jednou za dva týdny, pokud není předepsáno jinak.
  4. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s lapákem tuku.

Odpady

Odpady z odlučovačů lehkých kapalin, lapáků tuku a jímek zatřídíte podle Katalogu odpadů vydaného Vyhláškou č. 381/2001 Sb. ... klikni a stáhni tuto vyhlášku v PDF . Některé vybrané položky odpadů z odlučovačů, lapáků a odpadních jímek uvádíme v přehledu níže:   

  

 

Odpady z odlučovačů a lapáků např.:

13 05 Odpady z odlučovačů lehkých kapalin (dříve odlučovače oleje, odlučovače ropných látek)

13 05 01   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02   Kaly z odlučovačů oleje

13 05 06   Olej z odlučovačů oleje

13 05 07   Zaolejované vody z odlučovačů

13 05 08   Směs odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje

15 02 02   Absorpční a filtrační materiály vč. olejových filtrů a čistících tkanin 

                  (např. sorpční filtry FIBROIL)

19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovačů tuku (lapáků tuku) obsahující pouze jedlé tuky a oleje

19 08 10  Směs tuků a olejů z odlučovačů neuvedené pod 19 08 09

20 03 04  Kal ze septiků a žump

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly

02 02 02 Odpad tkání

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (tj. i kaly z lapáků tuků)

02 02 99 Odpady blíže neurčené

 

 

H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf     Dokumenty       Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            CE dokumenty      Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

Cokoliv hledáte najdete zde v rejstříku -  Jakékoliv heslo nebo dotaz najdete ve jmenném rejstříku s přímými odkazy na www - ceník, dodací podmínky, odpady z lapolů, záruka a další od A po Z - klikni zde!

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA