Sorpční filtry

Sorpční filtry pro odlučovače

Voda je v odlučovačích ropných látek GSOL a sorpční vpusti SOL dočišťována na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent REO Fb (dříve FIBROIL). Každá filtrační komora obsahuje 3 segmenty. Filtrační segment je ušit z netkané textilie REO Fb a naplněn sorpční střiží REO Fb. Sorpční materiál (sorbent) je hydrofobní, tj. propouští a nepřijímá vodu a na povrchu jednotlivých vláken se zachytávají (sorbují) částečky NEL (nepolární extrahovatelné látky - dříve "ropné látky", dnes lehké kapaliny, resp. uhlovodíky C10-C40). Náhradní náplně - náhradní sorpční filtry - do odlučovačů GSOL a sorpčních vpustí SOL dodává výrobce, tj. SEKOPROJEKT Turnov ..... více, tj. např. ceny zde

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA