Předpisy a dokumenty

Níže uvedené zákony, vyhlášky a nařízení vlády najdete na webu Ministerstva vnitra zde  nebo některé jsou ke stažení na konci této stránky >

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)...ke stažení >

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)...ke stažení >

Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách-"Vodní zákon"...ke stažení >              

 
Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů)  - vydáno v roce 2003                                                ... klikni na ÚNMZ pro objednání normy 
Norma: ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)- norma vydaná v roce 2003 byla zrušena a k 1.1.2009 nahrazena novou normou stejného označení ... ... klikni na ÚNMZ pro objednání normy 
Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků - část 1 Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2 Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů-lapáků tuku) vydáno v roce 2003-5     ... klikni na ÚNMZ pro objednání normy  

Výpočty lapáků tuku podle ČSN EN 1825-2 - výpočet velikosti NS lapáku tuku a návrh typu OTP výpočtové tabulky v Excelu                      ... klikni zde!

 Katalog odpadů - Vyhláška č. 381/2001 Sb. ...ke stažení >  - odpady z lapolů zde                 

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby... č. 137/2004 Sb., kde je uvedeno v § 5, odst. 2) ... Je-li v provozovně zřízen odlučovač tuků (lapol), musí být umístěn mimo prostory, kde se zachází s potravinami a produkty. 

Vyhláška MZe o vodovodech a kanalizacích č. 482/2001 Sb., kde je i tabulka přípustných hodnot znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace - orientační ukazatele pro "kanalizační řády" ...tabulka zde >

Hledáte předpis, pojem, heslo, informaci ?

 

Zde jsou nejčastěji hledané sekce a hesla na našich stránkách seřazená podle abecedy = REJSTŘÍK. Klikněte na nadpis nebo obrázek a pak hledejte a listujte. Věříme, že zde najdete odpovědi na všechny potřebné otázky ohledně LAPOLŮ, tedy odlučovačů a lapáků. Jestli si myslíte, že nám zde něco chybí, tak nám napište na e-mail: sekoprojekt@sekoprojekt.cz , rádi doplníme rejstřík dle vašich požadavků......rejstřík je zde

 H l a v n í    m e n u :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkresy pro CAD v .dxf    Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                 Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 
Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA