Odpady z odlučovačů, lapáků a jímek

Katalog odpadů

Odpady z odlučovačů lehkých kapalin, lapáků tuku a jímek zatřídíte podle Katalogu odpadů vydaného Vyhláškou č. 381/2001 Sb. ... klikni a stáhni tuto vyhlášku v PDF . Některé vybrané položky odpadů z odlučovačů, lapáků a odpadních jímek uvádíme v přehledu níže: 

Odpady z odlučovačů a lapáků např.:

13 05 Odpady z odlučovačů lehkých kapalin (dříve odlučovače oleje, odlučovače ropných látek)

13 05 01   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02   Kaly z odlučovačů oleje

13 05 06   Olej z odlučovačů oleje

13 05 07   Zaolejované vody z odlučovačů

13 05 08   Směs odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje

15 02 02   Absorpční a filtrační materiály vč. olejových filtrů a čistících tkanin 

                  (např. sorpční filtry FIBROIL)

19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovačů tuku (lapáků tuku) obsahující pouze jedlé tuky a oleje

19 08 10  Směs tuků a olejů z odlučovačů neuvedené pod 19 08 09

20 03 04  Kal ze septiků a žump

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly

02 02 02 Odpad tkání

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (tj. i kaly z lapáků tuků)

02 02 99 Odpady blíže neurčené

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA