Lhůty pro čištění

Lhůty čištění pro:

 

 • Odlučovače lehkých kapalin - údržba, čištění

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto: 
 1. Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
 2. Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.
 3. Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.
 4. Odkazy pro údržbu odlučovačů:

 

 

 • Lapáky tuků - údržba, čištění

Podmínky pro provoz, kontrolu a údržbu lapáků tuků stanoví ČSN EN 1825-2 a to zejména v čl. 8:

 1. Lapáky tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů. 
 2. Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a na provozních zkušenostech.
 3. Kalové prostory a prostory pro odlučování tuků by se měly vyprazdňovat, čistit a napouštět opět čistou vodou nejméně jednou za měsíc, nejlépe však jednou za dva týdny, pokud není předepsáno jinak.
 4. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s  lapákem tuk
 5. Odkazy pro údržbu lapáků tuku:

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA