Lehké kapaliny

 • Lehké kapaliny jsou látky o hustotě nižší nebo rovné 950 kg/m3
 • Dle ČSN EN 858 jsou to např. oleje a benziny

Hustoty některých lehkých kapalin:

 • benzíny 700-800            (automobilové benzíny)
 • nafta     800-850            (motorové a směsné nafty)
 • oleje     850-900            (motorové, převodové a hydraulické oleje)

Lehké kapaliny, které se vyskytují v dešťové vodě z parkovišť a odstavných ploch, mají většinou hustotu 700-900 kg/m3, tedy do 950 kg/m3

Lehké kapaliny jsou:

 1. lehké kapaliny dle ČSN EN 858 ( např. benzíny a oleje )
 2. ropné látky - dřívější označení lehkých kapalin
 3. NEL - nepolární extrahovatelné látky - označení pro zbytkové znečištění ropnými látkami
 4. C10 - C40 - uhlovodíky - označení pro zbytkové znečištění lehkými kapalinami v N.V. 229/2007 Sb.
 • Jedná se o stejné látky různého označení. Jde tedy o různé pojmenování  v podstatě téhož, tj. ropných látek, nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a uhlovodíků C10-C40 , tedy lehkých kapalin, např. benzínu a oleje a to podle různých definic, použití a uvedení v různých dokumentech (normy, zákony, vyhlášky, nařízení vlády) v různých dobách jejich vydání a platnosti (od 60.let 20.století do současnosti EU) a podle jejich stanovení dle různých metod (jejich určení a stanovení koncentrace např. gravimetrie, UV nebo IČ spektrofotometrie nebo pro C10-C40 plynová chromatografie GC podle ČSN EN ISO 9377-2) 
 • Hodnoty koncentrace (zbytkového znečištění, obsahu látek mg/l) jsou pro NEL a C10 - C40 srovnatelné, v podstatě stejné. Pokud tedy nějaký předpis, např. nařízení vlády 61/2003 Sb., stanovil přípustné hodnoty znečištění NEL např 5mg/l, pak tato hodnota je "stejná" i pro C10-C40, a naopak, když změna tohoto nařízení vlády č. 229/2007 stanoví emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění C10 - C40 např. 5mg/l, pak jde o "stejné" hodnoty znečištění jako NEL 5mg/l.
 • Obdobně to platí pro hodnoty stanovené ve vodoprávním rozhodnutí v mgNEL/l nebo nově v mgC10-C40/l a proti tomu hodnoty udávané výrobcem odlučovače v NEL nebo v C10-C40 a též naměřené hodnoty zbytkového znečištění ve vypouštěné vodě v NEL nebo nově při použití GC podle ČSN EN ISO 9377-2 v C10-C40. Tyto stanovené případně naměřené hodnoty jsou "stejné" pro NEL i pro C10-C40 ( např. 1 mg/l je "stejný" jako 1 mg/l pro NEL i pro C10-C40)

Pozn.: Odborní pracovníci laboratoří jistě a právem budou oponovat, že to vůbec není stejné a dokonce ani srovnatelné, že použitím nových modernějších metod stanovení obsahu látek (např. CG - plynová chromatografie) se dociluje přesnějších a tím odlišných hodnot. Některé zdroje uvádějí, že rozdíly jsou v některých případech až 10 nebo i 20 %. Je to však pouze v některých případech. Většinou se jedná o zanedbatelné rozdíly. Neexistuje žádný přepočítací koeficient, protože zřejmě ani nemůže existovat, když se v podstatě jedná o "stejné" hodnoty. Pořád musím dávat slovo "stejné" do uvozovek, protože to 100% stejné není. Pro běžnou praxi si však můžeme dovolit záměnu s tím, že se jedná o témeř stejné hodnoty.

Pro posuzování odlučovačů ropných látek (lehkých kapalin) jsou i v normě pro navrhování a zkoušení těchto zařízení (ČSN EN 858-1) používány (požadovány) stejné hodnoty jak pro NEL, tak i pro C10-C40. Liší se pouze metoda stanovení těchto hodnot (infračervená spektrometrie, plynová chromatografie)

 

    Odlučovače lehkých kapalin 

                       ......více zde

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA