Čištění vod z mytí aut

Čištění vod z mytí aut a techniky má dvě funkce:

A. Odloučení kalu

B. Odloučení lehkých kapalin (ropných látek)

ad. A. Odloučení kalu z mytí, tj. odloučení nerozpuštěných látek (NL) např. na mycím místě pro automobily - ruční tlakové mytí.

  • Kaly z mytí se zachycují v:      1. Sedimentačním žlabu - kanálku (hrubé nečistoty)

                                                       2. Kalové jímce (jemné kaly)

                                                       3. Odlučovači lehkých kapalin (zbytkové znečištění NL) 

  • ad. 1. Sedimentační žlab na hrubé nečistoty: Je možno použít např. výrobek f. ACO, žlab Multidrain V 500G, příp. V 400G nebo V 300G - najdete na www.aco.cz nebo klikni na přiložené soubory ke stažení. Může být samozřejmě použit i jiný výrobek nebo může být sedimentační žlab vybetonován a zakryt roštem.
  • ad. 2. Kalovou jímku vyrobí např. f. Sekoprojekt - jímky klikni zde,  nebo může být vybetonována. 
  • ad. 3. a ad. B. Odlučovač lehkých kapalin např. typ GSOL, doporučujeme GSOL-2/10 příp. GSOL-5/20 je možno použít i GSOL-2/4, který však má malý kalový prostor a tím větší nároky na odloučení kalu v 1. a 2.  Pro mytí nákladních aut, zemědělské a jiné techniky doporučujeme GSOL-5/20 je možno použít i GSOL-2/10, který však má větší nároky na odloučení kalu v 1. a zejména v 2. (jímka na jemné kaly)

Velikost kalového prostoru

  • pro mytí aut má mít kalový prostor objem v litrech 200xNS/fd, resp. minimálně 0,6 m3 na jedno mycí místo

kde NS je jmenovitá velikost odlučovače a fd je součinitel hustoty LK, viz tab. 3 normy

Pozn.: Požadavky stanoví ČSN EN 858-2

 

Soubory ke stažení:

Žlab ACO - ceník Žlab ACO - ceník (64.4 KB)

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA